Ekonomické lyceum

 • Kód oboru vzdělání: 78-42-M/02
 • Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
 • Ukončení studia: maturitní zkouška

Obsahem studia je široké spektrum znalostí a dovedností v oblasti cizích jazyků, všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných ekonomických předmětů a práce s moderní komunikační technikou.

Absolvent získá klíčové dovednosti a odborné znalosti, a to zejména:

 • komunikovat ve dvou světových jazycích
 • umění prezentace a komunikace
 • nebát se hledat řešení
 • spolupracovat v týmu
 • rozumět principům podnikání
 • myslet v ekonomických souvislostech
 • aplikovat poznatky z ekonomiky, práva, účetnictví
 • jednat s klienty a obchodními partnery

Uplatnění absolventa

Absolvent získá všeobecný přehled a má tak možnost vybírat si ze široké nabídky studijních oborů na ekonomických, humanitních, pedagogických, právnických i technických fakultách vysokých škol.

Pokud se absolvent rozhodne nepokračovat na vysoké škole, má předpoklady pro uplatnění na trhu práce jako:

 • zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře
 • referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních
 • pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce, asistent
 • pracovník cestovního ruchu
 • podnikatel jako fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve službách státní správy a samosprávy)

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Základy společenských věd 2 2 2 -
Anglický jazyk 4 4 3 2
Obchodní angličtina - - 1 1
Konverzace v anglickém jazyce - - 1 2
Francouzský / Německý jazyk 3 3 3 3
Dějepis 2 2 2 -
Zeměpis 1 1 - -
Matematika 4 4 3 3
Fyzika 2 2 - -
Chemie 2 2 - -
Biologie a ekologie 2 1 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 1 1 2 -
Ekonomika - 4 3 3
Účetnictví - - 3 3
Aplikované programy 2 - - 3
Daně - - 2 -
Ekonomické teorie - - - 2
Písemná a elektronická komunikace 1 - 1 -

Povinně volitelné předměty

Společenskovědní seminář - - - 2
Historický seminář - - - 2
Účetní seminář - - - 2
Konverzace z francouzského / německého jazyka - - - 2
Matematický seminář - - - 2
Hodin týdně celkem 32 32 32 32

Video

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout