Elektrotechnik pro automatizaci a robotizaci

trida f

https://fosfaedu.cz/

 • Kód oboru vzdělání: 26-41-L/01 (Mechanik elektrotechnik)
 • Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
 • Ukončení studia: závěrečná zkouška ve 3. ročníku, maturitní zkouška ve 4. ročníku

Vzdělávání probíhá v režimu L0+H tj. žák je vzděláván i v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Žáci se naučí

 • umění oživovat, ovládat, provozovat, diagnostikovat, udržovat i opravovat složitá robotická zařízení
 • schopnost porozumět základním principům mechatroniky, digitalizace a automatizace
 • flexibilní orientaci s mezioborovými souvislostmi v problematice digitalizovaných průmyslových zařízení
 • dovednosti pro 21. století, díky nimž dokáže uspět ve všech výrobních sektorech i na mezinárodním trhu práce
 • provádět servis a opravy elektrických strojů a zařízení
 • aplikovat odborné znalosti a praktické dovednosti z elektrotechniky
 • komunikovat ve světovém jazyce
 • umění prezentace a komunikace
 • nebát se hledat řešení
 • spolupracovat v týmu
 • číst a vytvářet elektrotechnická schémata

Uplatnění absolventa

 • ovládání, provoz a údržba robotických systémů a automatizovaných výrobních technologií
 • montáž, provoz a servis zařízení v systémech internetu věcí
 • provoz a využití aditivních technologií
 • provoz a údržba systémů digitálního dvojčete
 • výroba, montáž, provoz, údržba a servis elektroniky a elektrozařízení
 • montáž zařízení pro měření a regulaci
 • prodejce spotřební elektroniky
 • prodejce elektroinstalačních materiálů
 • montáž TV anténních systémů
 • montáž počítačových sítí
 • montáž zabezpečovacích systémů
 • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3. ročník), maturitní vysvědčení v oboru Mechanik elektrotechnik (4. ročník)
 • školení a zkoušky dle Nařízení vlády NV 194/2022
 • možnost získat svářečské oprávnění

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách nejvyspělejších technologiích v provozech světově úspěšné společnosti Fosfa a.s.
 • dále jsou využívány moderní laboratoře virtuální reality a laboratoř robotizace a automatizace na naší škole

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 3 4
Základy společenských věd 1 1 1 1
Dějepis 1 - - -
Fyzika 3 2 - -
Základy přírodních věd 1 - - -
Matematika 4 3 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 1 2 2
Ekonomika - 1 1 1
Základy elektrotechniky 4 3 - -
Elektrotechnologie 2 - - -
Technická dokumentace 1 - - -
Elektrická měření - - 1 1
Cvičení z elektrických měření - - - 1
Elektronika - 2 2 -
Elektronická zařízení - - 2 3
Automatizace - - 2 -
Číslicová technika - 2 - -
Robotika - - - 2
Programování - - - 2
Odborný výcvik - M - - 2 1
Odborný výcvik 6 12 12 6
Hodin týdně celkem 33 35 35 34
fosfa sseb fsi

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout