Elektrotechnika

 • Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01
 • Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
 • Ukončení studia: maturitní zkouška

Varianta vzdělávání - informační technologie

Obor Elektrotechnika se zaměřením na informační technologie je určen žákům, kteří chtějí získat odborné kvalifikační vzdělání. Po skončení mohou nastoupit do praxe s oprávněním pro práci na elektrických zařízeních (dříve vyhláška 50/1978 Sb.). V průběhu studia mají žáci praxi ve firmách a na konkrétních technických zařízeních. Získají nejen znalosti v daném oboru, ale také příslušné dovednosti a návyky pro uplatnění se v daném oboru na trhu práce. Žáci se po úspěšném ukončení studia mohou také hlásit na vysoké školy a university technického směru. Koncepce oboru je postavena na moderních technologiích, které jsou v současnosti aplikovány v praxi např. umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita, robotika, 3D technologie apod.

Kde najdeš uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích.

 • Správce počítačových sítí
 • programátor a vývojář internetových stránek
 • dealer nebo obchodní zástupce firmy zabývající se moderními technologiemi
 • školící technik v oblasti technologií a počítačových sítí
 • pracovník v oblasti telekomunikační techniky (satelitní technika, mobilní komunikace)
 • práce v oblasti robotiky a automatizace
 • práce v oblasti 3D technologií (3D tisk, návrhy a zpracování projektů v 3D grafických formátech
 • Jsou připraveni ke studiu na vysokých školách a univerzitách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.

Co se naučíš, poznáš a pochopíš

 • principy fungování nových technologii - virtuální realita, robotika, mobilní komunikace
 • umělá inteligence, alternativní zdroje energie, 3D technologie, satelitní technika
 • prakticky využívat a vytvářet digitální prostor – komunikace, vzdělávání, propagace, finance, aplikace – kam se podíváš
 • pracovat v oblastech grafického designu a 3D grafiky
 • základům programování v různých jazycích
 • realizovat technické projekty
 • veřejně prezentovat a publikovat vlastní nápady
 • komunikovat v cizím jazyce
 • spolupracovat s vysokými školami a partnery z průmyslové a technické praxe

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata. Od 1. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

 • Informační technologie
 • Elektrická trakce v dopravě

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

Stránky oboru elektrotechniky

Oborový Instagram

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Dějepis 2 - - -
Základy společenských věd 1 1 1 -
Matematika 4 4 3 3
Fyzika 3 2 - -
Chemie 2 - - -
Biologie a ekologie 1 - - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Technická dokumentace 3 - - -
Základy elektrotechniky 4 3 - -
Elektronika - 3 - -
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Elektrotechnická měření - - 4 4
Číslicová technika - 3 - -
Ekonomika - - 3 -
Praxe 3 3 3 3
Programování - 2 2 -
Programové vybavení - - 2 2
Technické vybavení - - 2 -
Počítačová grafika - - - 2
Počítačové sítě - - 2 3
Počítačové řídicí systémy - - - 2
Elektronická zařízení - - 3 3
Strojírenství - 2 - -
Bezpečnost v elektrotechnice - - - 1

Povinně volitelné předměty

Jazykový seminář - - - 1
Matematický seminář - - - 1

Volitelné předměty

Německý jazyk - 2 2 2
Hodin týdně celkem 33 33 33 33

Varianta vzdělávání - elektrická trakce v dopravě

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

 • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru,
 • v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie,
 • v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky,
 • při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů,
 • v oblasti systémů pro měření a regulaci,
 • při údržbě a opravách kolejových vozidel,
 • při řízení kolejových vozidel,
 • jsou připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Dějepis 2 - - -
Základy společenských věd 1 1 1 -
Matematika 4 4 3 3
Fyzika 3 2 - -
Chemie 2 - - -
Biologie a ekologie 1 - - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Technická dokumentace 3 - - -
Základy elektrotechniky 4 3 - -
Elektronika - 3 - -
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Elektrotechnická měření - - 4 4
Číslicová technika - 3 - -
Ekonomika - - 3 -
Praxe 3 3 3 3
Programování - 2 - -
Dopravní provoz - - 2 -
Elektrické stroje a přístroje - - 2 2
Elektrická zařízení vozidel - - 2 4
Mechanická zařízení vozidel - - - 3
Elektroenergetika - - 3 3
Počítačové aplikace - - 2 -
Elektrická zařízení - - - 1
Strojírenství - 2 - -

Povinně volitelné předměty

Jazykový seminář - - - 1
Matematický seminář - - - 1

Volitelné předměty

Německý jazyk - 2 2 2
Hodin týdně celkem 33 33 33 33
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout