Obchodní akademie

 • Kód oboru vzdělání: 63-41-M/02
 • Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
 • Ukončení studia: maturitní zkouška

Obsahem studia jsou ekonomické obory. Žák si osvojí návyky a dovednosti potřebné nejen pro působení v praxi, ale i pro další vzdělání na vysoké škole.

Získá vědomosti a praktické dovednosti v ekonomickém oboru, zejména

 • znalost a pochopení základních ekonomických pojmů, principů fungování tržní ekonomiky a zásad podnikání
 • znalost vedení účetnictví a daňové evidence ručně i v účetním programu
 • schopnost orientovat se v právních normách
 • schopnost ovládat a využívat základní programové vybavení (Word, Excel) a aplikační programy
 • komunikaci ve dvou světových jazycích

Uplatnění absolventa

Absolvent obchodní akademie je připraven ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména ekonomického směru. V praxi se může uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích, např.

 • administrativní pracovník a referent v bance, na finančním úřadě, v pojišťovně, u soudu, na policii, městském a obecním úřadě, v cestovních kancelářích, v hotelnictví a stravování, personalista
 • v obchodních řetězcích a firmách soukromého sektoru jako ekonomové, účetní, finanční referenti, referenti marketingu, asistenti, obchodní zástupci
 • v rozvíjení svých podnikatelských aktivit

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 4 3 3 4
Anglický jazyk 4 4 3 3
Konverzace z anglického jazyka - - - 2
Francouzský / Německý jazyk 3 3 2 2
Dějepis 2 2 - -
Základy společenských věd 1 1 1 -
Komunikace - - - 1
Matematika 4 3 3 2
Biologie a ekologie 1 - - -
Chemie 1 - - -
Fyzika - 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Ekonomika 4 4 3 3
Ekonomie - - - 2
Účetnictví - 4 4 4
Daně - - 2 -
Písemná a elektronická komunikace 2 1 1 -
Hospodářský zeměpis 2 - - -
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Aplikovaná ekonomie / Cvičná kancelář - - 3 -
Ekonomické výpočty - 1 - -
Počítačové aplikace - - 3 2
Cvičení z účetnictví - - - 2
Cvičení v ekonomice - - 1 1
Cvičení v daních - - 1 -

Povinně volitelné předměty

Matematický seminář - - - 2
Společenskovědní seminář - - - 2
Hodin týdně celkem 32 32 32 32

Učební praxe - předmět Cvičná kancelář: účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Ostravě 2023

oa image1
oa image2

Učební praxe – předmět Cvičná kancelář

oa image3

Učební praxe – předmět Aplikovaná ekonomie

oa image4

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout