Řízení dopravy a přepravy (Provoz a ekonomika dopravy)

 • Kód oboru vzdělání: 37-41-M/01
 • Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
 • Ukončení studia: maturitní zkouška

Obsahem odborného studia je získání vědomostí v oblasti všech druhů dopravy, logistiky, managementu, marketingu, administrativy, práva i komunikačních technologiích.
Žák si osvojí návyky a dovednosti potřebné nejen pro další vzdělání, ale i pro působení v praxi. Žák zde rozvíjí své organizační a komunikační schopnosti ve 2 světových jazycích.
Získání znalostí dopravního a ekonomické směru umožňuje připravenost k práci v široké škále profesí.

Studiem oboru žák získá znalosti zejména

 • dopravní a přepravní prostředky a jejich využití
 • manipulační a skladovacími prostředky
 • vnitrostátní a mezinárodní dopravními a přepravními předpisy
 • obchodní a přepravní dokumentace
 • využití programového a aplikačního vybavení pro odbornou praxi.

Dopravní akademie

 • setkávání s odborníky v oboru
 • návštěva odborných veletrhů v ČR
 • příprava na odborné zkoušky pro profese strojvedoucí, výpravčí, signalista
 • příprava na získání oprávnění pro řízení vysokozdvižného vozíku
 • řidičské oprávnění skupiny B.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru Řízení dopravy a přepravy je připraven ke studiu na vysokých školách dopravního nebo ekonomického zaměření.
V praxi se může uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích, např.

 • dispečer v dopravě, výpravčí, pokladník, průvodčí, zasilatel, dopravce, nákupčí, skladový manažer a další odborné dopravní profese
 • obchodní zástupce, ekonom, účetní, zástupce cestovní kanceláře, pracovník bankovních či pojišťovacích služeb
 • ve státní správě na dopravním odboru, u dopravní policie či ve finanční správě.

Absolvent získá maturitní vysvědčení.

Odborná praxe v průběhu studia

Od 2. ročníku pravidelné odborné praxe v reálném provozu v podnicích.

Stránky oboru logistika

Od 3.ročníku varianta: Logistické a dopravní služby

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 4 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 4 3
Francouzský / Německý jazyk 3 3 2 2
Dějepis 2 - - -
Základy společenských věd 1 1 1 -
Matematika 4 3 3 2
Chemie 1 - - -
Fyzika - 2 - -
Biologie a ekologie - - 1 -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Dopravní sítě 3 - - -
Dopravní provoz 3 3 - -
Dopravní a přepravní prostředky 3 - - -
Manipulační zařízení - 2 - -
Logistika - - 4 4
Ekonomika 2 2 2 2
Daně a finance - - 2 -
Management a marketing - 2 - -
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Praxe - 3 3 3
Evidence podnikání - 2 - -
Nákladní přeprava - - 4 -
Osobní přeprava - - - 2
Technologie dopravy - - - 2
Kombinovaná doprava a přeprava - - - 2
Cvičení z dopravy a přepravy - - 2 2

Povinně volitelné předměty

Jazykový seminář - - - 2
Matematický seminář - - - 2
Hodin týdně celkem 33 33 33 32

Od 3.ročníku varianta: Manažer dopravy

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 4 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 4 3
Francouzský / Německý jazyk 3 3 2 2
Dějepis 2 - - -
Základy společenských věd 1 1 1 -
Matematika 4 3 3 2
Chemie 1 - - -
Fyzika - 2 - -
Biologie a ekologie - - 1 -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Dopravní sítě 3 - - -
Dopravní provoz 3 3 - -
Dopravní a přepravní prostředky 3 - - -
Manipulační zařízení - 2 - -
Logistika - - 4 4
Ekonomika 2 2 2 2
Daně a finance - - 2 -
Management a marketing - 2 - -
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Praxe - 3 3 3
Evidence podnikání - 2 - -
Řízení dopravního podniku - - 2 2
Legislativa v dopravě - - - 2
Přepravní provoz - - 2 2
Cvičení z dopravy a přepravy - - 2 2

Povinně volitelné předměty

Matematický seminář - - - 2
Jazykový seminář - - - 2
Hodin týdně celkem 33 33 33 32
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout