Technické lyceum

 • Kód oboru vzdělání: 78-42-M/01
 • Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
 • Ukončení studia: maturitní zkouška

Technické lyceum je primárně určeno pro žáky, kteří předpokládají pokračovat ve studiu na vysokých školách a univerzitách technického směru. Zaměření technického lycea je do oblasti aplikované informatiky a průmyslového designu. Obor má větší dotaci exaktních předmětů jako je matematika a fyzika a všeobecně vzdělávacích předmětů. Práci je možné si najít i po maturitě a to v oblastech informačních a komunikačních technologií nebo v oblastech projektování technických zadání.

Žák získá znalosti technického směru, které vyžadují připravenost k práci,

 • ve všech oblastech využívání nejnovějších technologií
 • v oblasti aplikování virtuální reality, robotiky a mobilní komunikace v praxi
 • s prvky umělé inteligence, porozumí významu alternativních zdrojů energie
 • v oblasti 3D technologií - tisku a grafiky (grafický design, průmyslový design)
 • v oblasti využití digitálního prostoru (komunikace, vzdělávání, propagace)
 • v oblasti algoritmizace a programování
 • při realizaci technických projektů v českém i cizím jazyce

Uplatnění absolventa

Absolvent technického lycea je primárně připravován ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru. V praxi se může uplatnit také ve středních technickohospodářských funkcích, např.

 • programátor a správce prezentačních a reklamních aplikací
 • dealer nebo obchodní zástupce zabývající se moderní technikou a novými technologiemi
 • konstruktér, technolog
 • průmyslový designer.

Absolvent získá

 • Maturitní vysvědčení

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Francouzský / Německý jazyk 3 3 2 2
Dějepis 2 - - -
Základy společenských věd 1 1 1 -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fyzika 3 3 2 2
Chemie 1 2 2 2
Biologie a ekologie 2 - 1 -
Matematicko - fyzikální seminář - - - 2
Ekonomika - - 3 -
Informační a komunikační technologie 3 2 2 2
Programování - 2 2 -
Aplikovaná informatika a počítačové systémy - - 2 2
Počítačová elektronika - technická fyzika - 2 - -
Strojírenství - technická fyzika 2 - - -
Aplikovaná matematika - - - 2
Průmyslový design a grafická kom. - 2 3 3
Počítačová grafika a multimédia 2 2 - -
Průmyslové navrhování - 2 2 2
Technické kreslení 2 - - -

Povinně volitelné předměty

Jazykový seminář - anglický jazyk - - - 2
Jazykový seminář - francouzský / německý jazyk - - - 2
Hodin týdně celkem 33 33 33 33

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout