Podnikání

 • Kód oboru vzdělání: 64-41-L/51
 • Délka a forma studia: 2 roky, denní studium
 • Ukončení studia: maturitní zkouška

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Žáci se naučí

 • orientovat se v ekonomice, účetnictví, marketingu, managementu
 • rozumět principům podnikání
 • myslet v ekonomických souvislostech
 • aplikovat poznatky z ekonomiky, práva, účetnictví
 • jednat s klienty a obchodními partnery
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • absolvent může profesně povýšit na místo mistra provozu, případně vrchního mistra
 • podnikatel – ekonomické aktivity související s vlastním podnikáním v již vystudovaném oboru
 • administrativní pracovník ve firmě
 • referent veřejné správy
 • pracovník banky nebo pojišťovny
 • organizační pracovník ve firmě nebo veřejné správě
 • účetní – vedení účetnictví, vystavování faktur, tvorba rozpočtů, výpočty mezd atd.
 • obchodní zástupce firmy a další ekonomické a administrativní pozice ve firmách
 • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole

Absolvent získá

 • maturitní vysvědčení

Odborná praxe v průběhu studia

 • 14denní praxe je uskutečňována v 1. ročníku studia na pracovištích spolupracujících firem

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 4 3
Anglický jazyk / Německý jazyk 4 4
Dějepis 1 -
Občanský základ - 1
Základy přírodních věd 1 1
Matematika 4 4
Tělesná výchova 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2

Předměty specializace

Ekonomika podniku 4 4
Účetnictví 4 4
Písemná a elektronická komunikace 3 2
Právo 2 1
Management a marketing 2 1
Chod podniku - 2
Praktické podnikatelské činnosti - 2
Odborná praxe 2 -
Hodin týdně celkem 35 33

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout