Podnikání dálkové

 • Kód oboru vzdělání: 64-41-L/51
 • Délka a forma studia: 3 roky, dálkové studium
 • Ukončení studia: maturitní zkouška

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Žáci se naučí

 • orientovat se v ekonomice, účetnictví, marketingu, managementu
 • rozumět principům podnikání
 • myslet v ekonomických souvislostech
 • aplikovat poznatky z ekonomiky, práva, účetnictví
 • jednat s klienty a obchodními partnery
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • absolvent může profesně povýšit na místo mistra provozu, případně vrchního mistra
 • podnikatel – ekonomické aktivity související s vlastním podnikáním v již vystudovaném oboru
 • administrativní pracovník ve firmě
 • referent veřejné správy
 • pracovník banky nebo pojišťovny
 • organizační pracovník ve firmě nebo veřejné správě
 • účetní – vedení účetnictví, vystavování faktur, tvorba rozpočtů, výpočty mezd atd.
 • obchodní zástupce firmy a další ekonomické a administrativní pozice ve firmách
 • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole

Absolvent získá

 • maturitní vysvědčení

Odborná praxe v průběhu studia

 • žák nevykonává

Učební plán

PředmětKonzultačních hodin v ročníku
1.2.3.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 30 30 20
Anglický jazyk / Německý jazyk 30 30 30
Dějepis 10 - -
Občanský základ 10 - -
Základy přírodních věd 10 - -
Matematika 30 20 30
Informační a komunikační technologie 20 10 10

Předměty specializace

Ekonomika podniku 20 20 30
Účetnictví 20 20 30
Písemná a elektronická komunikace - 20 20
Právo 10 20 -
Management a marketing 10 20 -
Chod podniku - 10 10
Praktické podnikatelské činnosti - - 20
Hodin ročně celkem 200 200 200

Nejčastější dotazy k oboru podnikání

 • docházka vždy jeden celý den v týdnu
 • studium je bezplatné
 • uchazeč vyplní přihlášku, na zadní straně vyplní prospěch za 1. – 3. ročník učebního oboru, spočítá průměry a nechá potvrdit ve škole, kterou navštěvoval, nebo při podání přihlášky předloží originály vysvědčení k ověření  uvedeného prospěchu. K přihlášce přiloží fotokopii (nemusí být ověřená) výučního listu, příp. vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud uchazeč navštěvuje 3. ročník učebního oboru, uvede za třetí ročník prospěch za 1. pololetí, odevzdá výuční list dodatečně po vykonání závěrečných zkoušek
 • přihlášku zašlete na adresu: Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav
 • výuka probíhá na součásti školy SOU, Sovadinova 6, Břeclav

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout