Střední odborné učiliště

Historie

První učni, kteří v počtu dvaceti tří žáků nastupovali v roce 1952 do prvního ročníku dvouletého učňovského oboru Cukrovarnický údržbář na Závodní učňovské škole – ZUŠ, museli vystačit s jednou dílnou se starým soustruhem a vyřazenou sloupovou vrtačkou, jednou místností sloužící jako internát v budově na Sovadinově ulici a jednou učebnou na ekonomické škole.

Přestože se škola postupně vylepšovala, k výraznému posunu došlo až po roce 1961, kdy se nabídka oborů rozšířila a nastoupili první učni závodu Transporta. Vzniklo Odborné učiliště jihomoravských cukrovarů, které pro cukrovar, Transportu a jiné továrny zajišťovalo výuku v oborech Strojní a provozní zámečník, Provozní elektromontér a Soustružník kovů, později Elektromechanik a Elektrikář. Délka přípravy se prodloužila na tři roky. V roce 1967 se odborný výcvik převedl výhradně do prostor v cukrovaru a na Sovadinově ulici probíhalo pouze teoretické vyučování. Vznikl název Střední odborné učiliště. Později byl zaveden nový učební obor Gumař-plastikář, ke kterému zajišťoval odborný výcvik n.p. Gumotex. V roce 1979 začala modernizace školy. Vybudovala se přístavba, dokončila stavba nových dílen, vyrostla nová tělocvična i odborné učebny. Internátní ubytování se převedlo do Domova mládeže vedle Střední průmyslové školy. Činnost zahájil čtyřletý studijní obor Mechanik elektronických zařízení, na který navázal Mechanik-elektronik, dnes Mechanik- elektrotechnik, a dvouleté nástavbové studium Podnikání, včetně jeho tříleté dálkové formy.

Po Sametové revoluci škola několik let nabízela učňovský obor Provoz služeb, kde se dívky učily základům vaření, šití a hospodaření. Po jeho zániku se otevřela alternativa - obor Kadeřník, a ten patří v současnosti k nejvyhledávanějším.

V roce 2004 došlo v rámci optimalizace ke sloučení se Střední průmyslovou školou Edvarda Beneše Břeclav a Středním odborným učilištěm dopravním Valtice. Po tomto spojení přibyl obor Klempíř.

V roce 2012 se v rámci optimalizace sítě středních odborných škol realizovalo sloučení Střední odborné školy průmyslové Edvarda Beneše a Středního odborného učiliště, Břeclav s Obchodní akademií Břeclav. Vznikl nový název: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav. Nové pojmenování ovšem neznamená zánik „Zušky“, což je pojem, který v Břeclavi a okolí zlidověl. Nadále bude poskytovat vzdělávání a nabízet tradiční učňovské i studijní obory. Díky vysoké úrovni v teoretickém i praktickém vzdělávání, ve kterém vidí profesionální tým jeho pracovníků prioritu, zájem žáků a rodičů o učiliště neustává.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout