Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Obsahem studia jsou ekonomické obory. Žák si osvojí návyky a dovednosti potřebné nejen pro působení v praxi, ale i pro další vzdělání na vysoké škole.

Získá vědomosti a praktické dovednosti v ekonomickém oboru, zejména

  • znalost a pochopení základních ekonomických pojmů, principů fungování tržní ekonomiky a zásad podnikání
  • znalost vedení účetnictví a daňové evidence ručně i v účetním programu
  • schopnost orientovat se v právních normách
  • schopnost ovládat a využívat základní programové vybavení (Word, Excel) a aplikační programy
  • komunikaci ve dvou světových jazycích

Uplatnění absolventa

Absolvent obchodní akademie je připraven ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména ekonomického směru. V praxi se může uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích, např.

  • administrativní pracovník a referent v bance, na finančním úřadě, v pojišťovně, u soudu, na policii, městském a obecním úřadě, v cestovních kancelářích, v hotelnictví a stravování, personalista
  • v obchodních řetězcích a firmách soukromého sektoru jako ekonomové, účetní, finanční referenti, referenti marketingu, asistenti, obchodní zástupci
  • v rozvíjení svých podnikatelských aktivit

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůZkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 4 14
Anglický jazyk ANJ 4 4 3 3 14
Konverzace z anglického jazyka ANJK - - - 2 2
Druhý cizí jazyk (Německý jazyk, Ruský jazyk) DCJ 3 3 2 2 10
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Občanská nauka OBN 1 1 1 * 3
Komunikace KOM - 1 - - 1
Matematika MAT 4 3 3 2 12
Biologie BIO 1 - - - 1
Chemie CHE 1 - - - 1
Fyzika FYZ - 2 - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Ekonomika EKO 4 4 3 3 14
Ekonomie EI - - 2 - 2
Účetnictví UCT - 4 4 3 11
Daně DAN - - 2 - 2
Písemná a elektronická komunikace PEK 2 1 1 1 5
Hospodářský zeměpis HOZ 2 1 - - 3
Statistika STA - - - 2 2
Právo PRO - 2 - - 2
Informační a komunikační technologie ICT 3 2 2 - 7
Odborná specializace (Aplikovaná ekonomie/Cvičná kancelář) APE/CK - - 3 - 3
Daňový a ekonomický seminář DES - - 1 1 2
Integrovaný ekonomický předmět IEP - - - 4 4
Volitelný seminář (Matematický seminář, Společenskovědní seminář) MATS/SVS - - - 2 2
Ekonomické výpočty EVY 1 - - 1 2
Počítačové aplikace PAP - - 2 - 2
Celková týdenní hodinová dotace   34 34 34 32 134

Učební praxe - předmět Cvičná kancelář: účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Ostravě 2023

oa image1
oa image2

Učební praxe – předmět Cvičná kancelář

oa image3

Učební praxe – předmět Aplikovaná ekonomie

oa image4

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout