Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 • Kód oboru vzdělání: 26-52-H/01
 • Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
 • Ukončení studia: závěrečná zkouška

Žáci se naučí

 • číst a vytvářet elektrotechnická schémata
 • zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat pomocí technické dokumentace elektrické obvody
 • rozumět principům elektronických zařízení
 • komunikovat ve světovém jazyce
 • spolupracovat v týmu

Uplatnění absolventa

 • výroba elektronických komponentů
 • údržbářská činnost elektro
 • servisní činnost v oblasti elektroniky
 • servisní činnost elektroniky v automobilním průmyslu
 • prodejce spotřební elektroniky
 • prodejce elektroinstalačních materiálů
 • montáž TV anténních systémů
 • montáž počítačových sítí
 • montáž zabezpečovacích systémů
 • montáž zařízení měření a regulace
 • možnost vykonání zkoušky pro způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
 • studium na nástavbovém oboru Podnikání

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 2 1 2
Anglický jazyk / Německý jazyk 2 2 2
Občanský základ 1 1 1
Fyzika 1 1 -
Základy přírodních věd 2 - -
Matematika 2 2 1
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1

Předměty specializace

Ekonomika - 1 1
Základy elektrotechniky 4 3 -
Materiály a technologie 2 - -
Materiály a technologie - cvičení 1 - -
Technická dokumentace 1 - -
Technická dokumentace - cvičení 1 - -
Elektrická měření - 1 1
Elektrická měření - cvičení - 1 1
Elektronika - 4 3
Elektronická zařízení - - 4
Automatizace - 2 -
Číslicová technika - 1 1
Odborný výcvik 9 12 14
Hodin týdně celkem 30 34 33

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout