Instalatér

 • Kód oboru vzdělání: 36-52-H/01
 • Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
 • Ukončení studia: závěrečná zkouška

Žáci se naučí

 • opracovávat veškeré materiály používané na vnitřní rozvody teplé i studené vody, kanalizace, topení a vnitřní vedení plynu
 • spojovat výše zmíněné materiály různými způsoby – např. svařováním, pájením, lisováním, závitovými spoji nebo jinými moderními způsoby spojování
 • připevňovat a izolovat potrubí, montovat armatury, připojovat zařízení, osazovat zařizovací předměty jako jsou umyvadla, záchodové mísy, bidety, vany, sprchové kouty a další, připojovat výtokové baterie, kotle a další koncová zařízení
 • provádět diagnostickou činnost, vyhledat závady a odstranit je
 • ovládat čtení technických plánů a orientovat se v nich
 • svařovat různými metodami
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • možnost pracovat jako montér vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení
 • práce ve všech stavebních firmách se zaměřením na provádění vnitřních rozvodů technických zařízení budov, nebo u specializovaných topenářských firem, či firem zabývajících se rozvody teplé a studené vody a kanalizace
 • pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání zakončené maturitní zkouškou
 • podnikat ve vlastní firmě
 • uplatnění při prodeji instalatérského materiálu

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
 • svářečské oprávnění na svařování plamenem a svařování plastů, měkké a tvrdé pájení

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 2 1 2
Cizí jazy 2 2 2
Občanský základ 1 1 1
Fyzika 1 1 -
Základy přírodních věd 1 1 -
Matematika 2 2 1
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1

Předměty specializace

Ekonomika - 1 1
Technická dokumentace 2 1 1
Materiály 2 1/2 - -
Stavební konstrukce - 1 -
Instalace vody a kanalizace 2 1/2 3 3
Vytápění 2 2 1 1/12
Plynárenství - 1 2
Odborné cvičení - 1 1
Odborný výcvik 12+3 12+3 13+1/2
Hodin týdně celkem 35 35 35

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout