Obráběč kovů

 • Kód oboru vzdělání: 23-56-H/01
 • Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
 • Ukončení studia: závěrečná zkouška

Žáci se naučí

 • provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, obsluhu a řízení procesu obrábění na CN strojích
 • číst technické výkresy a pracovní postupy
 • používat nástroje a pomůcky – vrtáky, frézy, měřidla
 • ovládat běžné práce na soustruhu, frézce, vrtačce a brusce
 • orientovat se ve výběru vhodných obráběcích strojů při výrobě strojní součásti
 • navrhnout a použít optimální měřidla při výrobě součástí, mikrometry, kalibry, posuvná měřidla
 • dle technického výkresu navrhnout optimální materiál, obráběcí stroj, nástroje a měřidla potřebná pro výrobu
 • zvládat ostření nástrojů pro obráběcí stroje – vrtáky, soustružnické nože, frézy
 • na soustruhu, frézce a brusce obrábět jednoduché a složité tvary dle technického výkresu
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • univerzální obráběč, soustružník, frézař
 • obsluha vrtačky
 • obsluha vyvrtávačky – vertikální i horizontální
 • obsluha hoblovky
 • brusič strojních součástí a nástrojů
 • obsluha číslicově řízených strojů
 • seřizovač obráběcích strojů
 • servisní mechanik obráběcích strojů
 • obchodní zástupce pro obráběcí stroje
 • studium na nástavbovém oboru Podnikání

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.

Povinné předměty

Český jazyka a literatura 2 1 2
Anglický jazyk / Německý jazyk 2 2 2
Občanský základ 1 1 1
Fyzika 1 1 -
Základy přírodních věd 1 1 -
Matematika 2 2 1
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 2

Předměty specializace

Ekonomika - 1 1
Strojírenská technologie 1 1 1
Strojnictví 0+1 0+1 0+1 1/2
Technická dokumentace 2 1 2
Technologie 0+2 0+3 0+3
Odborný výcvik 15 15 17,5
Hodin týdně celkem 32 32 35

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout