Strojní mechanik

 • Kód oboru vzdělání: 23-51-H/01
 • Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
 • Ukončení studia: závěrečná zkouška

Žáci se naučí

 • samostatně ručně nebo strojově zhotovovat součásti strojů, provádět montáž, údržbu a opravy strojů ve všech oblastech průmyslu, stavebnictví
 • číst technické výkresy a pracovní postupy
 • používat pilníky, vrtáky, ruční pilky, posuvná měřidla, mikrometry, kalibry
 • pro výrobu součástí volit vhodné materiály – oceli, plasty, litiny a slitiny oceli
 • ovládat ruční a strojní zámečnické práce – řezání materiálů, závitů, vrtání, broušení
 • svařovat běžně používané technické materiály elektrickým obloukem
 • pro spojování materiálu používat vhodné spojovací metody a prvky, nýty, šrouby, kolíky, čepy
 • oživovat stroje a zařízení, mechanismy, agregáty
 • diagnostikovat běžné závady strojů a zařízení
 • posuzovat náklady při zvoleném způsobu opravy strojů a zařízení
 • komunikovat v jednom světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • výroba kovových dílců
 • údržba a opravy strojů a strojních zařízení
 • zámečnická výroba v dílně
 • kovovýroba ve strojírenských provozech
 • kontrola jakosti strojírenských výrobků
 • výroba svařovaných konstrukcí
 • renovace strojních součástí
 • obsluha manipulačních, zdvihacích a pomocných zařízení
 • zaměstnání v různých firmách v regionu
 • možnost podnikat ve vlastní firmě
 • studium na nástavbovém oboru Podnikání

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
 • svářečské oprávnění elektrickým obloukem, řezání kyslíkem

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 2 1 2
Anglický jazyk / Německý jazyk 2 2 2
Občanský základ 1 1 1
Fyzika 1 1 -
Základy přírodních věd 1 1 -
Matematika 2 2 1
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1

Předměty specializace

Ekonomika - 1 1
Strojírenská technologie 1 1 -
Strojnictví 1 1 1,5
Technická dokumentace 2 1 2
Technologie 2 3 3
Odborný výcvik 15 15 17,5
Hodin týdně celkem 32 32 33

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout