Žákovský parlament

Na součásti školy obchodní akademie již několik let funguje Studentský parlament, do něhož si každá třída volí své dva zástupce. Jako samosprávný orgán žáků hájí jejich postoje při jednání s pedagogickým sborem a vedením školy. Má povinnost scházet se alespoň jednou za dva měsíce, žáci se však podle aktuálních problémů mohou setkávat i častěji. Parlament jim poskytuje prostor pro vyjádření vlastních názorů, vedení školy pak zpětnou vazbu.

Kromě toho členové parlamentu každoročně připravují Vánoční zamyšlení - akademii, na které vystupují jednotlivé třídy se svým programem. Tuto tradici se daří udržovat již řadu let a pokaždé na jiné téma, např. Vánoce v době hospodářské krize, Vánoce na přelomu 19. a 20. století, Vánoce v pojetí učitelů z „obchodky“, Vánoce v jiných zemích, Vánoce v roce 2040... Spolu se zpíváním koled, podáváním vánočního čaje a soutěží ve vánoční výzdobě tříd tak žáci zpříjemňují adventní čas nejen sobě, ale i kantorům.

Další žákovskou akcí pořádanou dvakrát za školní rok je Den imunity. V ten den je předepsané oblečení na určité téma, např. v haloweenském stylu, ve stylu nějakého povolání, filmové postavy. Pokud žáci předepsaný oděv dodrží, nemohou být zkoušeni. Pokud však takto oblečen přijde i učitel, jejich imunita se ruší.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout