3. kolo přijímacího řízení

Dne 22. 6. 2024 předpokládáme, že budeme vyhlašovat 3. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělávání:

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024 – 2025

Informace pro rodiče k podání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu

Vyplněné přihlášky se odevzdávají od 21. května do 24. května 2024 včetně, jedním z níže uvedených způsobů:

 1. prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení (DIPSY – www.dipsy.cz) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
 2. v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
 3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo včetně příloh na studijním oddělení budovy nábř. Komenského 1 v uvedených úředních hodinách:

Úřední hodiny

PO 7:00 až 11:30 a 12:00 až 15:30
ÚT 7:00 až 11:30 a 12:00 až 15:30
ST 7:00 až 11:30 a 12:00 až 17:00
ČT 7:00 až 11:30 a 12:00 až 15:30
7:00 až 11:30 a 12:00 až 13:00

Přílohy povinné u všech oborů

 • Doklad o splnění povinné školní docházky - předloží se nejpozději v den nástupu do školy (vysvědčení posledního ročníku)
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Přílohy povinné pro vybrané obory

 • Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem (pouze pro obor 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud jednoletý, 64-41-L/51 Podnikání denní i dálkové)
 • Doklad o získání středního vzdělání pro zkrácené studium
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – u vybraných oborů (viz výše v textu)

Ostatní přílohy

 • Výsledky v soutěžích
 • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení

Přílohy pro uchazeče z Ukrajiny

 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu

Tiskopis přihlášky a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol ke stažení zde.

Informace k přijímacímu řízení u jednotlivých oborů

Studijní obory

4 roky
denní
maturitní vysvědčení

Učební obory

3 roky
denní
výuční list

Kód a název oboruJPZPočet přijímanýchPotvrzení lékaře
23-56-H/01 Obraběč kovů NE 9 ANO
23-51-H/01 Strojní mechanik NE 9 ANO

Nástavbové studium - dálkové

3 roky
dálková
maturitní vysvědčení

Kód a název oboruJPZPočet přijímanýchPotvrzení lékaře
64-41-L/51 Podnikání ANO 15 NE

Zkrácené studium

1 rok
denní
výuční list

Kód a název oboruJPZPočet přijímanýchPotvrzení lékaře
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud NE 13 ANO

Harmonogram 2. kola přijímacího řízení

 1. 21. až 24. 5. 2024 podávání přihlášek
 2. JPZ se ve 2. kole přijímacího řízení nekoná, ale její výsledek se povinně zohledňuje
 3. 18. až 20. 6. 2024 Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné od 18. do 20. 6. 2024 v budově střední školy na nábř. Komenského 1126/1 v Břeclavi v kanceláři studijního oddělení dle úředních hodin školy.
 4. 21. 6. 2024 Zveřejnění výsledků
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout