Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 

Informace pro rodiče k podání přihlášek ke studiu

V termínu od 1. do 20.2.2024, a to i během jarních prázdnin, lze podat přihlášky ke studiu v uvedených úředních hodinách:
Pondělí 7:00 až 11:30 a 12:00 až 18:00 hod.
Úterý 7:00 až 11:30 a 12:00 až 15:30 hod.
Středa 7:00 až 11:30 a 12:00 až 18:00 hod.
Čtvrtek 7:00 až 11:30 a 12:00 až 15:30 hod.
Pátek 7:00 až 11:30 a 12:00 až 13:00 hod.

 

Veškeré aktuální informace týkající se novinek v přijímacím řízení jsou na webu Ministerstva školství - Přihlášky na střední.

 

Informace k přijímacímu řízení u jednotlivých oborů

 

STUDIJNÍ OBORY

Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Ukončení studia: maturitní vysvědčení

Kód oboruNázev oboruJPZPočet přijímanýchPotvrzení lékaře
78-42-M/01 Technické lyceum ANO 30 NE
78-42-M/02 Ekonomické lyceum ANO 30 NE
78-42-M/03 Pedagogické lyceum ANO 30 ANO
63-41-M/02 Obchodní akademie ANO 60 NE
37-41-M/01 Řízení dopravy a přepravy ANO 30 ANO
26-41-M/01 Elektrotechnika ANO 90 ANO
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik ANO 30 ANO
23-41-M/01 Strojírenství ANO 30 NE

 

UČEBNÍ OBORY

Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Ukončení studia: výuční list

Kód oboruNázev oboruJPZPočet přijímanýchPotvrzení lékaře
69-51-H/01 Kadeřník NE 30 ANO
36-52-H/01 Instalatér NE 30 ANO
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje NE 30 ANO
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud NE 30 ANO
23-56-H/01 Obraběč kovů NE 10 ANO
23-51-H/01 Strojní mechanik NE 30 ANO

 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM - DENNÍ

Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní
Ukončení studia: maturitní vysvědčení

Kód oboruNázev oboruJPZPočet přijímanýchPotvrzení lékaře
64-41-L/51 Podnikání ANO 30 NE

 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM - DÁLKOVÉ

Délka studia: 3 roky
Forma studia: dálková
Ukončení studia: maturitní vysvědčení

Kód oboruNázev oboruJPZPočet přijímanýchPotvrzení lékaře
64-41-L/51 Podnikání ANO 30 NE

 

ZKRÁCENÉ STUDIUM

Délka studia: 1 rok
Forma studia: denní
Ukončení studia: výuční list

Kód oboruNázev oboruJPZPočet přijímanýchPotvrzení lékaře
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud NE 20 ANO

 

Přihlášky ke studiu

 

Vyplněné přihlášky se odevzdávají od 1. února do 20. února 2024 včetně, jedním z níže uvedených způsobů:

 1. prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
 2. v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
 3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo včetně příloh.

Přílohy povinné u všech oborů:

 • Doklad o splnění povinné školní docházky - předloží se nejpozději v den nástupu do školy (vysvědčení posledního ročníku)
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Přílohy povinné pro vybrané obory:

 • Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem (pouze pro obor 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud jednoletý, 64-41-L/51 Podnikání denní i dálkové)
 • Doklad o získání středního vzdělání pro zkrácené studium
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – u vybraných oborů (viz výše v textu)

Ostatní přílohy:

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání - za sledované období 2. pololetí předposledního roku ZŠ/SŠ a 1. pololetí posledního roku ZŠ/SŠ v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk
 • Výsledky v soutěžích
 • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení

Přílohy pro uchazeče z Ukrajiny:

 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině)
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu

 

Tiskopis přihlášky a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol ke stažení zde.

 

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout