Anglický jazyk - blended learnig

CZ.1.07/1.1.00/57.0076

Číslo a název Operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 57
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs_č.57
Prioritní osa: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočet projektu: 199 440,-

Zahájení projektu: 17. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015

V rámci této výzvy realizujeme ve škole 4. šablonu Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Realizace aktivity spočívá v tom, že 80 žáků (4 skupiny po 20 žácích pod vedením Mgr. Holého a Mgr. Pástora) získalo licenci profesionálního e-learningového digitálního kombinovaného interaktivního výukového systému/kurzu zaměřeného na osvojování anglického jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu (kombinace online a prezenční výuky). Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu.

Po průzkumu trhu byly k realizaci vybrány onlinové kurzy firmy ONLINE jazyky – Angličtina pro samouky s.r.o. z Hradce Králové - www.onlinejazyky.cz.

Mgr. Gejza Pástor, manažer projektu

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout