PolyGram

logo esf

Celý název projektu: PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v JMk CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci OP Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Rozpočet projektu: 1 451 797,68  Kč

Stránka projektu: http://intra.spsbv.cz/zavodny/xxx2/wordpress/

V našem pojetí je projekt zaměřen na rozvoj technických a manuálních dovedností a přiblížení moderních technických zařízení mladé generaci především na základních školách. V rámci deseti tématických bloků se účastníci technického kroužku seznámí s obory Elektrotechnika, Strojírenství, Informační a komunikační technologie a s využitím těchto oborů ve Fyzice a Astronomii.

Klíčová aktivita Organizace kroužků (KA03-1) je složena ze tří částí : a) Příprava kroužku pro ZŠ (1.12.2017 – 28.2.2018); b) Realizace kroužku pro základní školy (1.3.2018 – 31.3.2020); c) Evaluace a zpětná vazba ze ZŠ (1.4.2020 – 31.10.2020) .V první části klíčové aktivity proběhne výběr základních škol, ze kterých se budou žáci zůčastňovat jednotlivých kroužků. Se základní školou bude uzavřena smlouva o spolupráci ( předběžně jsou domluveny 3 ZŠ v Břeclavi : ZŠ Slovácká, ZŠ Kupkova a ZŠ Valtická) . S vedením škol bude prokonzultována náplň jednotlivých tématických celků kroužku a na základě jejich připomínek bude doplněna. V této etapě realizace projektu bude provedena propagace jednotlivých témat na vybraných základních školách s cílem oslovit případné zájemce a vysvětlit jim čeho se budou jednotlivá témata kroužku zabývat. V rámci KA bude uzavřena také dohoda s jednou vysokou školou technického zaměření. Jednotlivá témata budou prokonzultována také s odborníky z vysoké školy. Ve druhé části klíčové aktivity je realizován kroužek s 10 tématickými celky pro vybrané základní školy. Jednotlivé tématické celky jsou zaměřeny na rozvoj znalostí o technickém prostředí a pomáhají vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a podporovat touhu tvořit a práci dokončit. Obsahová nápň tématických bloků – viz příloha (list) „Obsahová náplň kroužku“. Kroužek má následující tématické celky : 1. Digitální svět kolem nás; 2. Jak postavit vlastního robota; 3. Budoucnost techniky – Mechatronika; 4. Modelujeme ve 3D; 5. Skenujeme ve 3D; 6. Tiskneme ve 3D; 7. Žijeme s fyzikou; 8. Stavíme si vlastní počítač; 9. Elektronika kolem nás; 10. Technika dobývá vesmír; Kroužek je realizován celkem 40x (jeden kroužek – 3 hodiny kroužu + 2 hodiny přípravy) po dobu realizace projektu. Celkem 200 hodin po dobu realizace. Na každý tématický blok je stanoveno 6 hodin – 2 kroužky (Jednotlivé tématické celky se zopakují celkem dvakrát, aby bylo osloveno co největší množství žáků základních škol. Periodicita kroužku je 1 x za 14 dní. Pro přívu techniky a materiálu je předpokládáno využití studentů SPŠ jako „Asistentů vedoucího kroužku“ celkem 40 hodin. Podrobněji viz příloha (list) – „Harmonogram kroužku“. Ve třetí části klíčové aktivity je ověřen přínos kroužku formou dotazníků přínos pro základní školy a pro jednotlivé žáky základních škol. Tématické celky jsou zpracovány a dány k dispozici základním školám pro další využití – viz. Harmonogram projektu.

Klíčová aktivita Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben (KA03-5) V rámci klíčové aktivity bude nakoupen materiál a technika pro realizaci klíčové aktivity KA03-1. Jednotlivá témata kroužku budou využívat odpovídající techniku pro jejich realizaci.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout