Realizace laboratoře obnovitelných zdrojů - Obnovitelné zdroje energie ve výuce, naše cesta k budoucnosti

edugrant banner horizontal 500

Cílem projektu je seznámit žáky školy s možnostmi využití alternativních zdrojů energie v současnosti a motivovat je k aplikaci jednotlivých alternativních energetických systémů v profesním i soukromém životě. Naším záměrem je také vytvořit prostředí pro přípravu budoucích profesionálů, kteří se profesně zapojí do firem, které se touto problematikou zabývají – od září 2022 chystáme otevření zaměření v rámci oboru elektrotechnika s názvem “Obnovitelné zdroje energie” (OZE). K naplnění těchto cílů chceme vytvořit laboratoř obnovitelných zdrojů energie (OZE), která bude vybavena, jak laboratorními pomůckami (učební pomůcky firmy Helago), tak technikou, která je na trhu dostupná pro praktické použití a aplikace (ostrovní solární a větrná elektrárna). Žáci si po osvojení základních teoretických znalostí na jednotlivých pracovištích s využitím moderních výukových pomůcek sami vyzkouší zapojení např. ostrovní solární nebo větrné elektrárny a budou moci sledovat energetické stavy v závislosti na počasí (sluneční svit a intenzita větru). Průběžně budou schopni vyhodnocovat výstupy dle roční doby a na základě toho provádět analýzy využitelnosti jednotlivých systémů. Výstupy měření budou veřejně k dispozici na internetu a data mohou být využívána i mimo samotnou laboratoř v hodinách běžné výuky.

Z dotace EDUgrantu předpokládáme vytvořit pět pracovišť (P1-P5). Pracoviště P1- (pomůcka č. 1) bude zaměřeno na praktické úlohy prováděné při realizaci malé ostrovní fotovoltaické elektrárny. Měření bude prováděno jak v laboratoři, tak na solárním panelu umístěném na zdi školy. Jedná se o skutečnou ostrovní elektrárnu se všemi komponenty. Výuka probíhá prakticky na skutečně využívaném zařízení. Tuto pomůcku jsme konzultovali s firmou, která se problematikou fotovoltaiky zabývá. Pracoviště P2 (pomůcka č. 2 a č. 3) bude zaměřeno na základní principy fotovoltaiky a vodíkového článku. Pracoviště vytváří prostor pro základní měření, která vedou k pochopení principů fotoelektrického jevu a principů vodíkového článku. Součásti výukové pomůcky je již zpracována sada úloh. Pracoviště P3 (pomůcka č. 4 a 5) bude zaměřeno na základní fyzikální principy při využití větrné energie. Jedná se o kufřík s učebními pomůckami a úlohami, které vedou k základům pochopení přeměny větrné energie na energii elektrickou. Součástí učební pomůcky je již zpracována sada měřících úloh. Pracoviště P4 (pomůcka č. 6) je vytvořeno z reálné větrné elektrárny. Na tomto pracovišti využijí žáci teoretické znalosti z pracoviště P3 a realizují malou větrnou elektrárnu. Pracoviště P5 je zaměřeno na základní měření solární energie v laboratorních podmínkách. Na pracovišti je umístěn solární panel a elektronické součástky s jejichž pomocí lze plnit jednoduché testovací úlohy k pochopení principů využití solární energie v praxi. K učební pomůcce je dodávaná sada testovacích úloh. Pracoviště připravuje studenty ke konstrukci malé ostrovní elektrárny na pracovišti č.1.

V rámci laboratoře je záměrně vytvořen edukační postup od teoretických měření na učebních pomůckách k reálným zařízením, které vyrábí jednotlivé druhy energie.

Využití laboratoře bude zakomponováno do běžné výuky na součásti průmyslové školy. V rámci nového zaměření Elektrotechnika – obnovitelné zdroje energie (26-41-M/01) v předmětu Energetika, OZE a Technika v ochraně životního prostředí ve třetím a čtvrtém ročníku maturitního oboru. V rámci ostatních oborů bude laboratoř využívána v předmětech Ekologie a Fyzika – první a druhý ročník na součásti SPŠ napříč všemi obory. Vzhledem k tomu, že v našem regionu bude taková laboratoř ojedinělá, tak předpokládáme její využití i ve spolupráci s městem pro základní školy v Břeclavi a blízkém okolí a to především v rámci přednášek a workšopů realizovaných zaškolenými učiteli. Do projektu bude zapojeno pět učitelů. Učitelé vyučují převážně odborné předměty a předměty fyzika a ekologie. Realizace projektu také zvýší vědomosti o obnovitelných zdrojích energie u učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů.

Laboratoř s využitím moderních výukových pomůcek nejen zvýší povědomí o obnovitelných zdrojích energie, ale zároveň tuto oblast i zpopularizuje a odbourá ostych při jejich využívání v praxi.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout