Šablony II

unie

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016403
Název projektu: Podpora žáků při uplatnění na trhu práce, prohloubení spolupráce pedagogů a odborníků z praxe
Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021 prodlouženo do 30.6.2022
Rozpočet projektu: Kč 2 077 449,-
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na následující oblasti:

  • personální podpora – školní psycholog, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, školní kariérový poradce
  • prohloubení spolupráce pedagogů a odborníků z praxe – stáže pedagogů u zaměstnavatelů, zapojení odborníků z praxe do výuky, realizace projektového dne pro žáky ve spolupráci s odborníkem, tandemová výuka
  • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT, důraz na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí žáků
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout