Učíme se společně

spolecnelogo

Název projektu: Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání pro zkvalitnění a zefektivnění výuky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.41/02.0061

Vzděláváním ke zdokonalení dovedností učitelů v oblasti ICT

Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v dovednostech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání

Ve dnech 16. a 17. října 2014 a 6. - 7. listopadu 2014 proběhly v hotelu Iris Pavlov výjezdní semináře na téma Pedagog a  emoční management, Pedagog a konflikty, Pedagog a stres, Pedagog a syndrom vyhoření, kterých se zúčastnilo 33 zaměstnanců Střední průmyslové školy  Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav. Na těchto výjezdních seminářích získali všichni učitelé dovednosti ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání.

Pod vedením vynikajících lektorů prošli semináři s velmi poutavými  tématy. Cílem těchto seminářů bylo, aby učitelé získali lepší schopnost  eliminovat nežádoucí vlivy, jako jsou negativní emoce, stres či konflikty působící na jejich  psychiku a požadovaný pracovní výkon. Po různých cvičeních a testováních zjistili, jak se efektivně bránit proti syndromu vyhoření, kterým jsou neustále ohroženi. Získali též rady, jak využívat vlastní emoční potenciál pro dosahování svých cílů.

S velkým ohlasem se též setkala skupinová sezení pod odborným vedením, kde byla učitelům poskytnuta pomoc při řešeních konkrétních situací a obtíží, s nimiž se pravidelně vyučující setkávají při výuce a  též řešení obtíží, které u žáků vznikají již v rodinném prostředí  a tyto své problémy přenášejí do školy. Psychologové se svými radami snažili pomoci na jejich postupném zmírňování a odstraňování.

Tyto výjezdní semináře byly pro všechny zúčastněné velkým přínosem, neboť se všem  bude lépe dařit vytvářet pozitivní sociální klima ve škole.

V měsíci srpnu 2014 jsme ukončili klíčové aktivity v rámci projektu Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání pro zkvalitnění a zefektivnění výuky v oblasti Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na používání nových metod a forem práce používaných ve výuce.

Celkem byly uskutečněny tři semináře s názvy Projektové vyučování, Metodika výuky pro volnočasové aktivity a Metodiky výuky odborných předmětů.

Semináře zcela jistě přispěly k modernizaci, zvýšení kvality a efektivity vzdělávání na naší škole. Díky seminářům si vyučující rozšířili a osvojili nové metody práce, které přispěly k zprofesionalizování metodiky výuky a k prohloubení zájmu žáků o studium, které zcela jistě  povedou  žáky ke spolupráci v týmu a vzájemné komunikaci, budou podporovat jejich aktivitu, samostatnost, tvořivost a iniciativu a umožní plně využívat doby vyučovacích hodin tak, aby si žáci v průběhu vyučování mohli osvojit vědomosti a morální vlastnosti nezbytné pro povolání, na které se  na naší škole připravují.

Benefitem těchto akcí je pozitivní dopad nejen na kvalitu a efektivitu vzdělávání na naší škole, ale i na vytváření bezpečného, příjemného a podnětného prostředí ve škole, založeného na vzájemném respektu mezi učiteli a žáky.

V letošním školním roce probíhá na naší Střední průmyslové škole E. Beneše a Obchodní akademii Břeclav v rámci realizovaného projektu s názvem „Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání pro zkvalitnění a zefektivnění výuky“ řada seminářů na téma  Zkvalitnění a zefektivnění výuky pro pedagogické pracovníky z oblasti počítačové a informační gramotnosti.

Naši pedagogičtí pracovníci se v těchto  seminářích rádi a pravidelně vzdělávají, neboť počítačová a informační gramotnost není pouze obsahem výuky, ale především prostředkem vyučování a učení, který přesahuje rámec jednotlivých předmětů. Jednotlivé semináře jsou komplexně zaměřeny na jednotlivé problematiky. Jako první seminář proběhl seminář MS Office Word, následoval seminář MS Office PowerPoint a poté semináře s tématikou MS Office Excel. Vyučující tak získali potřebné znalosti a zejména dovednosti k vytváření potřebných, kvalitních a poutavých výukových materiálů pro vyučování.

Pro pořádání těchto seminářů byl vybrán ve výběrovém řízení externí dodavatel Středisko služeb školám Brno, které připravilo lektory, jež velmi odborně a kvalitně naše pedagogické pracovníky proškolovali. Těchto seminářů se celkem zúčastnilo 60 pedagogických pracovníků. S formou a úrovní seminářů byli všichni účastníci maximálně spokojeni. Každý z nás si totiž uvědomuje, že kvalita nevzniká sama o sobě, ale je třeba ji neustále vytvářet a následně i prokazovat, udržovat a zlepšovat.

Ucimesespolecne
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout