Podpora výuky jazyků

ikony vzdelavani pro konkurenceschopnost

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 56
Číslo a název prioritní osy: 7.1. Počáteční vzdělávání
Číslo a název oblasti podpory: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0591
Název projektu: PODPORA VÝUKY JAZYKŮ
Doba realizace projektu: 1. 7. – 31. 12. 2015
Výše finanční podpory: 959 696,-

V projektu se realizovaly tyto klíčové aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cíle klíčové aktivity: Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti a získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Realizátoři této klíčové aktivity vytvořili 2 tematické plány Čtenářských dílen pro 3. ročník (humanitní seminář) a 4.ročník ( LG4) na celý školní rok 2015/2016. Každý tematický plán obsahoval popis deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu (do 31. 12. 2015) z obou tematických plánů prakticky proběhlo po 6 Čtenářských dílenách.

Pro realizaci Čtenářských dílen bylo zakoupeno 100 ks knih v papírové podobě.

2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Cíle klíčové aktivity: Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program.

5 učitelů angličtiny (Mgr.Holý, Ing. Krajča, PaedDr. Mužíková, Mgr. Pástor, Mgr. Ščerbík) ve dnech 5. – 9. 11. 2015 absolvovalo stáž v Nurmijärven Yhteiskoulu - Nurmijärvi Junior and Senior High School  (střední škola). Jednalo se o všeobecnou školu s nižším (3 roky – 7.-9.třída) a vyšším stupněm (1. – 3. třída). Škola měla v době stáže asi 750 žáků, 10 sedmých tříd, 8 osmých, 9 devátých, 3 třídy 1. a 2.ročníku a 2 třídy třetího ročníku vyššího stupně (střední škola).  Jednalo se o školu koedukovanou, počet chlapců a dívek byl zhruba vyrovnaný.  Počet žáků ve třídách byl od 12 po 28. Ve škole učilo 60 učitelů. Stáž (stínování) byla zaměřena na výuku na vyšším stupni střední školy. Stáž (stínování) se uskutečnilo v hodinách cizích jazyků, zejména angličtiny.

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Cíle klíčové aktivity: Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Ve dnech 18.-24.10.2015 se 5 učitelů angličtiny (Mgr. Holý, Ing. Krajča, Mgr. Litavská, PaedDr. Mužíková, Mgr. Pástor) a 50 žáků ze všech 3 součástí školy, vybraných na základě 4 kritérií (prospěch v ANJ, doporučení učitele, absence ve škole, bez kázeňských přestupků) zúčastnilo jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin v jazykové škole St. George´s School of English na jihu anglie v městě Worthing. V rámci pobytu navštívili a prohlídli si Londýn (2 dny), Worthing, Brighton, Portsmouth a přírodní rezervaci-útesy Beachy Head.

Mgr. Gejza Pástor, manažer projektu

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout