Elektrikář silnoproud jednoletý

Kód oboru: 26-51-H/02
Délka a forma studia: 1 rok, zkrácená denní
Ukončení studia: závěrečná zkouška

Obor je určen pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání nebo pro uchazeče, kteří řádně ukončili poslední ročník maturitního oboru.

Žáci se naučí

 • rozumět principům elektrických strojů a přístrojů
 • zapojovat, diagnostikovat a opravovat elektrické rozvody, elektrické stroje a přístroje
 • číst a vytvářet elektrotechnická schémata
 • montovat, udržovat a opravovat elektrické zařízení
 • komunikovat ve světovém jazyce
 • spolupracovat v týmu

Uplatnění absolventa

 • domovní a bytová elektroinstalace, průmyslová elektroinstalace
 • montáž inteligentní elektroinstalace
 • výroba rozvaděčů, výroba v silnoproudé elektrotechnice
 • montáž venkovních rozvodů elektro, zařízení měření a regulace, počítačových sítí
 • údržbářská činnost
 • servisní činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky
 • montáž zabezpečovacích systémů
 • možnost vykonání zkoušky pro způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
 • pozice revizní technik po zvýšení kvalifikace praxí
 • studium na nástavbovém oboru Podnikání

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
zkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v 1. ročníku
A. Povinné vyučovací předměty   1
1. Tělesná výchova TEV 1
B. Předměty specializace   33,5
2. Základy elektrotechniky ZAE 3
3. Materiály a technologie MTC 1
4. Technická dokumentace TED 1
5. Elektrická měření EKM 1
6. Elektrická měření - cvičení EMC 1
7. Elektronika ELT 1
8. Automatizace AUT 1
9. Rozvodná zařízení ROZ 5
10. Elektrické stroje a přístroje ESP 2
11. Odborný výcvik OV 17,5
Celková týdenní hodinová dotace   34,5

Prospěchová stipendia

Žákům daného oboru se poskytují prospěchová stipendia při splnění těchto podmínek:

Průměrný prospěch není vyšší než hodnota 3.0, přičemž v žádném z povinných předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší než „dostatečně“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“.

Výše prospěchového stipendia:

1. ročník 3.000 Kč za pololetí období školního vyučování,
2. ročník 3.000 Kč za pololetí období školního vyučování,
3. ročník 3.000 Kč za pololetí období školního vyučování.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout