Kadeřník

Kód oboru: 69-51-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Ukončení studia: závěrečná zkouška

Žáci se naučí

 • diagnostikovat vlasy i vlasovou pokožku a pečovat o ně
 • stříhat a upravovat vlasy i vousy
 • provádět barevné změny vlasů
 • vytvářet společenské účesy
 • poskytovat poradenskou službu
 • profesní etiku a umění jednat s lidmi
 • rozvíjet svou kreativitu a estetické cítění
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • v salonech poskytujících profesní kadeřnické služby
 • OSVČ
 • studium na nástavbovém oboru Podnikání

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. V rámci produktivní práce školy provozují žáci kadeřnické služby.

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
zkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   11 10 8 29
1. Český jazyk a literatura CJL 1 2 2 5
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Chemie CHE 1 1 * 2
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
6. Matematika MAT 2 1 1 4
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
B. Předměty specializace   22 22,5 25,5 70
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Materiály MTR 2 1 2 5
11. Zdravověda ZDR 1 1 * 2
12. Dějiny účesové tvorby DUT * * 1 1
13. Technologie TEC 3 2,5 3 8,5
14. Výtvarná výchova VYV 1 1 * 2
15. Komunikace ve službách KOS * 1 1 2
16. Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 32,5 33,5 98
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout