Mechanik elektrotechnik

Kód oboru: 26-41-L/01
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Ukončení studia: závěrečná zkouška ve 3. ročníku, maturitní zkouška ve 4. ročníku

Vzdělávání probíhá v režimu L0+H tj. žák je vzděláván i v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

 

Žáci se naučí

 • navrhovat elektrické obvody
 • oživovat elektrické obvody
 • provádět servis a opravy elektrických strojů a zařízení
 • aplikovat odborné znalosti a praktické dovednosti z elektrotechniky
 • komunikovat ve světovém jazyce
 • umění prezentace a komunikace
 • nebát se hledat řešení
 • spolupracovat v týmu
 • číst a vytvářet elektrotechnická schémata

 

Uplatnění absolventa

 • výroba elektronických komponentů
 • údržbářská činnost elektro
 • servisní činnost v oblasti elektroniky
 • servisní činnost elektroniky v automobilním průmyslu
 • prodejce spotřební elektroniky
 • prodejce elektroinstalačních materiálů
 • montáž TV anténních systémů
 • montáž počítačových sítí
 • montáž zabezpečovacích systémů
 • montáž zařízení měření a regulace
 • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole

 

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3. ročník), maturitní vysvědčení v oboru Mechanik elektrotechnik (4. ročník)

 

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

 

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
zkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty   19 16 13 15 63
1. Český jazyk a literatura CJL 2 3 3 3 12
2. Cizí jazyk ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 1 4
4. Dějepis DEJ 1 * * * 1
5. Fyzika FYZ 3 2 * * 5
6. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * * 2
7. Matematika MAT 4 3 2 3 12
8. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
9. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 2 3 7
B. Předměty specializace   13 19 21,5 15 68,5
10. Ekonomika EKO * * 2 1 3
11. Základy elektrotechniky ZAE 4 3 * * 7
12. Materiály a technologie MTC 2 * * * 2
13. Technická dokumentace TED 1 * * * 1
14. Elektrická měření EKM * 1 1 1 3
15. Elektrická měření - cvičení EMC * 1 1 1 3
16. Elektronika ELT * 3 2 3 8
17. Elektronická zařízení ELZ * * 2 * 2
18. Automatizace AUT * * 2 * 2
19. Číslicová technika CIT * 2 1 * 3
20. Mikropočítačová technika MPT * * * 2 2
21. Odborný výcvik OV 6 9 10,5 7 32,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 35 34,5 30 131,5

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout