Strojní mechanik

Kód oboru: 23-51-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Ukončení studia: závěrečná zkouška

 

Žáci se naučí

 • samostatně ručně nebo strojově zhotovovat součásti strojů, provádět montáž, údržbu a opravy strojů ve všech oblastech průmyslu, stavebnictví
 • číst technické výkresy a pracovní postupy
 • používat pilníky, vrtáky, ruční pilky, posuvná měřidla, mikrometry, kalibry
 • pro výrobu součástí volit vhodné materiály – oceli, plasty, litiny a slitiny oceli
 • ovládat ruční a strojní zámečnické práce – řezání materiálů, závitů, vrtání, broušení
 • svařovat běžně používané technické materiály elektrickým obloukem
 • pro spojování materiálu používat vhodné spojovací metody a prvky, nýty, šrouby, kolíky, čepy
 • oživovat stroje a zařízení, mechanismy, agregáty
 • diagnostikovat běžné závady strojů a zařízení
 • posuzovat náklady při zvoleném způsobu opravy strojů a zařízení
 • komunikovat v jednom světovém jazyce

 

Uplatnění absolventa

 • výroba kovových dílců
 • údržba a opravy strojů a strojních zařízení
 • zámečnická výroba v dílně
 • kovovýroba ve strojírenských provozech
 • kontrola jakosti strojírenských výrobků
 • výroba svařovaných konstrukcí
 • renovace strojních součástí
 • obsluha manipulačních, zdvihacích a pomocných zařízení
 • zaměstnání v různých firmách v regionu
 • možnost podnikat ve vlastní firmě
 • studium na nástavbovém oboru Podnikání

 

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
 • svářečské oprávnění elektrickým obloukem, řezání kyslíkem

 

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

 

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
zkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   11 10 8  29
1. Český jazyk a literatura CJL 2 1 2 5
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Fyzika FYZ 1 1 * 2
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
B. Předměty specializace   21 22 25 68
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Strojírenská technologie STT 1 1 * 2
11. Strojnictví STR 1 1 1,5 3,5
12. Technická dokumentace TED 2 1 2 5
13. Technologie TEC 2 3 3 8
14. Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 32 33 97

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout