Kadeřník jednoletý

Kód oboru: 69-51-H/01
Délka a forma studia: 1 rok, denní
Ukončení studia: závěrečná zkouška

Obor je určen pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání nebo pro uchazeče, kteří řádně ukončili poslední ročník maturitního oboru.

Žáci se naučí

 • diagnostikovat vlasy i vlasovou pokožku a pečovat o ně
 • stříhat a upravovat vlasy i vousy
 • provádět barevné změny vlasů
 • vytvářet společenské účesy
 • poskytovat poradenskou službu
 • profesní etiku a umění jednat s lidmi
 • rozvíjet svou kreativitu a estetické cítění
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • v salonech poskytujících profesní kadeřnické služby
 • OSVČ
 • studium na nástavbovém oboru Podnikání

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. V rámci produktivní práce školy provozují žáci kadeřnické služby.

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
zkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v 1. ročníku
A. Povinné vyučovací předměty   2
1. Tělesná výchova TEV 1
2. Cizí jazyk ANJ/NEJ 1
B. Předměty specializace   31
10. Materiály MTR 2
11. Zdravověda ZDR 1
13. Technologie TEC 5
14. Výtvarná výchova VYV 1
15. Komunikace ve službách KOS 1
19. Odborný výcvik OV 21
Celková týdenní hodinová dotace   33
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout