Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51
Délka a forma studia: 2 roky, denní
Ukončení studia: maturitní zkouška

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Žáci se naučí

 • orientovat se v ekonomice, účetnictví, marketingu, managementu
 • rozumět principům podnikání
 • myslet v ekonomických souvislostech
 • aplikovat poznatky z ekonomiky, práva, účetnictví
 • jednat s klienty a obchodními partnery
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • absolvent může profesně povýšit na místo mistra provozu, případně vrchního mistra
 • podnikatel – ekonomické aktivity související s vlastním podnikáním v již vystudovaném oboru
 • administrativní pracovník ve firmě
 • referent veřejné správy
 • pracovník banky nebo pojišťovny
 • organizační pracovník ve firmě nebo veřejné správě
 • účetní – vedení účetnictví, vystavování faktur, tvorba rozpočtů, výpočty mezd atd.
 • obchodní zástupce firmy a další ekonomické a administrativní pozice ve firmách
 • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole

Absolvent získá

 • maturitní vysvědčení

Odborná praxe v průběhu studia

 • 14denní praxe je uskutečňována v 1. ročníku studia na pracovištích spolupracujících firem

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
ZkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.2.
A. Povinné vyučovací předměty   18 17 35
1. Český jazyk a literatura CJL 4 3 7
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 4 4 8
3. Dějepis DEJ 1 * 1
4. Občanský základ OBZ * 1 1
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 2
6. Matematika MAT 4 4 8
7. Tělesná výchova TEV 2 2 4
8. Informační a komunikační technologie ICT 2 2 4
B. Předměty specializace   17 16 33
9. Ekonomika podniku EKP 4 4 8
10. Účetnictví UCT 4 4 8
11. Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2 5
12. Právo PRO 2 1 3
13. Management a marketing MMA 2 1 3
14. Chod podniku CHP * 2 2
15. Praktické podnikatelské činnosti PPC * 2 2
16. Odborná praxe OPR 2 * 2
Celková týdenní hodinová dotace   35 33 68
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout