Řízení dopravy a přepravy (Provoz a ekonomika dopravy)

Kód oboru: 37-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Obsahem odborného studia je získání vědomostí v oblasti všech druhů dopravy, logistiky, managementu, marketingu, administrativy, práva i komunikačních technologiích.
Žák si osvojí návyky a dovednosti potřebné nejen pro další vzdělání, ale i pro působení v praxi. Žák zde rozvíjí své organizační a komunikační schopnosti ve 2 světových jazycích.
Získání znalostí dopravního a ekonomické směru umožňuje připravenost k práci v široké škále profesí.

Studiem oboru žák získá znalosti zejména

 • dopravní a přepravní prostředky a jejich využití
 • manipulační a skladovacími prostředky
 • vnitrostátní a mezinárodní dopravními a přepravními předpisy
 • obchodní a přepravní dokumentace
 • využití programového a aplikačního vybavení pro odbornou praxi.

Dopravní akademie

 • setkávání s odborníky v oboru
 • návštěva odborných veletrhů v ČR
 • příprava na odborné zkoušky pro profese strojvedoucí, výpravčí, signalista
 • příprava na získání oprávnění pro řízení vysokozdvižného vozíku
 • řidičské oprávnění skupiny B.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru Řízení dopravy a přepravy je připraven ke studiu na vysokých školách dopravního nebo ekonomického zaměření.
V praxi se může uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích, např.

 • dispečer v dopravě, výpravčí, pokladník, průvodčí, zasilatel, dopravce, nákupčí, skladový manažer a další odborné dopravní profese
 • obchodní zástupce, ekonom, účetní, zástupce cestovní kanceláře, pracovník bankovních či pojišťovacích služeb
 • ve státní správě na dopravním odboru, u dopravní policie či ve finanční správě.

Absolvent získá maturitní vysvědčení.

Odborná praxe v průběhu studia

Od 2. ročníku pravidelné odborné praxe v reálném provozu v podnicích.

Stránky oboru logistika

Učební plán (od 3.ročníku varianta: Logistické a dopravní služby)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty            
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
Anglický jazyk ANJ 3 3 4 3 13
Německý/Ruský jazyk NEJ/RUJ 2 2 2 2 8
Dějepis DEJ 2 * * * 2
Základy společenských věd ZSV * * 1 2 3
Matematika MAT 3 4 3 2 12
Základy přírodních věd ZPV 2 2 * * 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Dopravní sítě DOS 3 * * * 3
Dopravní provoz DPR 3 3 * * 6
Zbožíznalství ZBO 2 * * * 2
Dopravní a přepravní prostředky DPP 2 * * * 2
Manipulační zařízení MZA * 3 * * 3
Logistika LOG * * 4 5 9
Ekonomika EKO 2 2 2 2 8
Daně a finance DAF * * 2 * 2
Management a marketing MAM * * * 2 2
Právní nauka PNA * 2 * * 2
Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 * * 4/4
Praxe PRA * 3 3 3 9
Podniková administrativa PAD 4/4 * * * 4/4
Technické kreslení TEK * 2 * * 2
Nákladní přeprava NAP * * 3 * 3
Osobní přeprava OSP * * * 3 3
Železniční doprava ZED * * 2 * 2
Silniční doprava SID * * 2 2 4
Počítačové aplikace POA * * 2/2 2/2 4/4
Volitelné vyučovací předměty            
Jazykový seminář JAS * * * 1 1
Matematický seminář MAS * * * 1 1
Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Nepovinné vyučovací předměty            
Řízení motorových vozidel RMV * * 2 * 2
Celková týdenní hodinová dotace   34/6 35/2 35/2 34/2 138/12

Učební plán (od 3.ročníku varianta: Manažer dopravy)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty            
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
Anglický jazyk ANJ 3 3 4 3 13
Německý/Ruský jazyk NEJ/RUJ 2 2 2 2 8
Dějepis DEJ 2 * * * 2
Základy společenských věd ZSV * * 1 2 3
Matematika MAT 3 4 3 2 12
Základy přírodních věd ZPV 2 2 * * 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Dopravní sítě DOS 3 * * * 3
Dopravní provoz DPR 3 3 * * 6
Zbožíznalství ZBO * 2 * * 2
Dopravní a přepravní prostředky DPP 2 * * * 2
Manipulační zařízení MZA * 3 * * 3
Logistika LOG * * 4 5 9
Ekonomika EKO 2 2 2 2 8
Daně a finance DAF * * 2 * 2
Management a marketing MAM * * * 2 2
Právní nauka PNA * 2 * * 2
Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 * * 4/4
Praxe PRA * 3 3 3 9
Podniková administrativa PAD 4/4 * * * 4/4
Technické kreslení TEK * 2 * * 2
Účetnictví UCT * * 4 3 7
Přeprava a marketing v přepravě PPR * * 3 2 5
Počítačové aplikace POA * * 2/2 2/2 4/4
Volitelné vyučovací předměty            
Jazykový seminář JAS * * * 1 1
Matematický seminář MAS * * * 1 1
Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Nepovinné vyučovací předměty            
Řízení motorových vozidel RMV * * 2 * 2
Celková týdenní hodinová dotace   34/6 33/2 35/2 33/2 138/12
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout