Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kód oboru: 26-52-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Ukončení studia: závěrečná zkouška

 

Žáci se naučí

 • číst a vytvářet elektrotechnická schémata
 • zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat pomocí technické dokumentace elektrické obvody
 • rozumět principům elektronických zařízení
 • komunikovat ve světovém jazyce
 • spolupracovat v týmu

 

Uplatnění absolventa

 • výroba elektronických komponentů
 • údržbářská činnost elektro
 • servisní činnost v oblasti elektroniky
 • servisní činnost elektroniky v automobilním průmyslu
 • prodejce spotřební elektroniky
 • prodejce elektroinstalačních materiálů
 • montáž TV anténních systémů
 • montáž počítačových sítí
 • montáž zabezpečovacích systémů
 • montáž zařízení měření a regulace
 • možnost vykonání zkoušky pro způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
 • studium na nástavbovém oboru Podnikání

 

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

 

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

 

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
zkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   12 9 8 29
1. Český jazyk a literatura CJL 2 1 2 5
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Fyzika FYZ 1 1 * 2
5. Základy přírodních věd ZPV 2 * * 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
B. Předměty specializace   18 25 25 68
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Základy elektrotechniky ZAE 4 3 * 7
11. Materiály a technologie MTC 2 * * 2
12. Materiály a technologie - cvičení MCV 1 * * 1
13. Technická dokumentace TED 1 * * 1
14. Technická dokumentace - cvičení TDC 1 * * 1
15. Elektrická měření EKM * 1 1 2
16. Elektrická měření - cvičení EMC * 1 1 2
17. Elektronika ELT * 4 3 7
18. Elektronická zařízení ELZ * * 4 4
19. Automatizace AUT * 2 * 2
20. Číslicová technika CIT * 1 1 2
21. Odborný výcvik OV 9 12 14 35
Celková týdenní hodinová dotace   30 34 33 97

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout