Instalatér

Kód oboru: 36-52-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Ukončení studia: závěrečná zkouška

Žáci se naučí

 • opracovávat veškeré materiály používané na vnitřní rozvody teplé i studené vody, kanalizace, topení a vnitřní vedení plynu
 • spojovat výše zmíněné materiály různými způsoby – např. svařováním, pájením, lisováním, závitovými spoji nebo jinými moderními způsoby spojování
 • připevňovat a izolovat potrubí, montovat armatury, připojovat zařízení, osazovat zařizovací předměty jako jsou umyvadla, záchodové mísy, bidety, vany, sprchové kouty a další, připojovat výtokové baterie, kotle a další koncová zařízení
 • provádět diagnostickou činnost, vyhledat závady a odstranit je
 • ovládat čtení technických plánů a orientovat se v nich
 • svařovat různými metodami
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • možnost pracovat jako montér vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení
 • práce ve všech stavebních firmách se zaměřením na provádění vnitřních rozvodů technických zařízení budov, nebo u specializovaných topenářských firem, či firem zabývajících se rozvody teplé a studené vody a kanalizace
 • pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání zakončené maturitní zkouškou
 • podnikat ve vlastní firmě
 • uplatnění při prodeji instalatérského materiálu

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
 • svářečské oprávnění na svařování plamenem a svařování plastů, měkké a tvrdé pájení

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
zkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   11 10 8 29
1. Český jazyk a literatura CJL 2 1 2 5
2. Cizí jazy ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Fyzika FYZ 1 1 - 2
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 - 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
B. Předměty specializace   21 22 22,5 76
9. Ekonomika EKO - 1 1 2
10. Technická dokumentace TED 2 1 1 4
11. Materiály MTR 2 1/2 - - 2,5
12. Stavební konstrukce STK - 1 - 1
13. Instalace vody a kanalizace IVK 2 1/2 3 3 8,5
14. Vytápění VTP 2 2 1  1/12 5,5
15. Plynárenství PLN - 1 2 3
16. Odborné cvičení OCV - 1 1 2
17. Odborný výcvik OV 12+3 12+3 13+ 1/2 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   35 35 35 105
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout