Elektrotechnika

Kód oboru: 26-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Varianta vzdělávání - informační technologie

Obor Elektrotechnika se zaměřením na informační technologie je určen žákům, kteří chtějí získat odborné kvalifikační vzdělání. Po skončení mohou nastoupit do praxe s oprávněním pro práci na elektrických zařízeních (dříve vyhláška 50/1978 Sb.). V průběhu studia mají žáci praxi ve firmách a na konkrétních technických zařízeních. Získají nejen znalosti v daném oboru, ale také příslušné dovednosti a návyky pro uplatnění se v daném oboru na trhu práce. Žáci se po úspěšném ukončení studia mohou také hlásit na vysoké školy a university technického směru. Koncepce oboru je postavena na moderních technologiích, které jsou v současnosti aplikovány v praxi např. umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita, robotika, 3D technologie apod.

Kde najdeš uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích.

 • Správce počítačových sítí
 • programátor a vývojář internetových stránek
 • dealer nebo obchodní zástupce firmy zabývající se moderními technologiemi
 • školící technik v oblasti technologií a počítačových sítí
 • pracovník v oblasti telekomunikační techniky (satelitní technika, mobilní komunikace)
 • práce v oblasti robotiky a automatizace
 • práce v oblasti 3D technologií (3D tisk, návrhy a zpracování projektů v 3D grafických formátech
 • Jsou připraveni ke studiu na vysokých školách a univerzitách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.

Co se naučíš, poznáš a pochopíš

 • principy fungování nových technologii - virtuální realita, robotika, mobilní komunikace
 • umělá inteligence, alternativní zdroje energie, 3D technologie, satelitní technika
 • prakticky využívat a vytvářet digitální prostor – komunikace, vzdělávání, propagace, finance, aplikace – kam se podíváš
 • pracovat v oblastech grafického designu a 3D grafiky
 • základům programování v různých jazycích
 • realizovat technické projekty
 • veřejně prezentovat a publikovat vlastní nápady
 • komunikovat v cizím jazyce
 • spolupracovat s vysokými školami a partnery z průmyslové a technické praxe

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata. Od 1. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

 • Informační technologie
 • Elektrická trakce v dopravě

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

Stránky oboru elektrotechniky

Oborový Instagram

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty            
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 12
Dějepis DEJ 2 * * * 2
Základy společenských věd ZSV * 1 1 1 3
Matematika MAT 4 4 3 3 14
Fyzika FYZ 3 2 * * 5
Chemie CHE 2 * * * 2
Ekologie EKG 1 * * * 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Technická dokumentace TED 3 * * * 3
Základy elektrotechniky ZAE 4 3 * * 7
Elektronika ELT * 3 * * 3
Informační a komunikační technologie ICT 3/3 2/2 * * 5/5
Elektrotechnologie ELG * 2 * * 2
Elektrotechnická měření ELM * * 4/1 4/1 8/2
Číslicová technika CIT * 3 * * 3
Ekonomika EKO * * 3 * 3
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 3 12/9
Programové vybavení PRV * * 3/3 3/2 6/5
Technické vybavení TVY * * 2 * 2
Programování PRG * 2/2 2/2 * 4/4
Počítačová grafika POG * * * 3/3 3/3
Počítačové sítě POS * * 2 3/1 5/1
Počítačové řídící systémy PRS * * * 2/2 2/2
Elektronické zařízení ELZ * * 2 3 5
Strojírenství STR * 2/2 * * 2/2
Bezpečnost v elektrotechnice BEL * * * 1 1
Volitelné vyučovací předměty            
Jazykový seminář JAS * * * 1 1
Matematický seminář MAS * * * 1 1
Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Nepovinné vyučovací předměty            
Německý jazyk NEJ * 2/2 2/2 2/2 6/6
Celková týdenní hodinová dotace   34/6 35/9 33/9 35/9 137/33

Varianta vzdělávání - elektrická trakce v dopravě

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

 • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru,
 • v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie,
 • v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky,
 • při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů,
 • v oblasti systémů pro měření a regulaci,
 • při údržbě a opravách kolejových vozidel,
 • při řízení kolejových vozidel,
 • jsou připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty            
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 12
Dějepis DEJ 2 * * * 2
Základy společenských věd ZSV * 1 1 1 3
Matematika MAT 4 4 3 3 14
Fyzika FYZ 3 2 * * 5
Chemie CHE 2 * * * 2
Ekologie EKG 1 * * * 1
 Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Technická dokumentace TED 3 * * * 3
Základy elektrotechniky ZAE 4 3 * * 7
Elektronika ELT * 3 * * 3
Informační a komunikační technologie ICT 3/3 2/2 * * 5/5
Elektrotechnologie ELG * 2 * * 2
Elektrotechnická měření ELM * * 4/1 4/1 8/2
Číslicová technika CIT * 3 * * 3
Ekonomika EKO * * 3 * 3
Praxe PRA 3/3 3/3 3 3 12/6
Programování PRG * 2/2 * * 2/2
Automatizační technika ATE * * 2/2 * 2/2
Dopravní provoz DPR * * 2 * 2
Elektrické stroje a přístroje ESP * * 2 2 4
Elektrická zařízení vozidel EZV * * 2 4 6
Mechanická zařízení vozidel MZV * * * 3 3
Elektroenergetika EEN * * 3 4 7
Počítačové aplikace POA * * 2/2 * 2/2
Elektrická zařízení ELZ * * * 1 1
Strojírenství STR * 2/2 * * 2/2
Volitelné vyučovací předměty            
Jazykový seminář JAS * * * 1 1
Matematický seminář MAS * * * 1 1
Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Nepovinné vyučovací předměty            
Německý jazyk NEJ * 2/2 2/2 2/2 6/6
Celková týdenní hodinová dotace   34/6 35/9 35/5 34/1 138/21
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout