Obráběč kovů

Kód oboru: 23-56-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Ukončení studia: závěrečná zkouška

Žáci se naučí

 • provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, obsluhu a řízení procesu obrábění na CN strojích
 • číst technické výkresy a pracovní postupy
 • používat nástroje a pomůcky – vrtáky, frézy, měřidla
 • ovládat běžné práce na soustruhu, frézce, vrtačce a brusce
 • orientovat se ve výběru vhodných obráběcích strojů při výrobě strojní součásti
 • navrhnout a použít optimální měřidla při výrobě součástí, mikrometry, kalibry, posuvná měřidla
 • dle technického výkresu navrhnout optimální materiál, obráběcí stroj, nástroje a měřidla potřebná pro výrobu
 • zvládat ostření nástrojů pro obráběcí stroje – vrtáky, soustružnické nože, frézy
 • na soustruhu, frézce a brusce obrábět jednoduché a složité tvary dle technického výkresu
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • univerzální obráběč, soustružník, frézař
 • obsluha vrtačky
 • obsluha vyvrtávačky – vertikální i horizontální
 • obsluha hoblovky
 • brusič strojních součástí a nástrojů
 • obsluha číslicově řízených strojů
 • seřizovač obráběcích strojů
 • servisní mechanik obráběcích strojů
 • obchodní zástupce pro obráběcí stroje
 • studium na nástavbovém oboru Podnikání

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách odborného výcviku a taktéž na pracovištích spolupracujících firem. Žáci se mohou podílet na zakázkách v rámci produktivní práce školy.

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
zkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   11 10 9 30
1. Český jazyka a literatura CJL 2 1 2 5
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Fyzika FYZ 1 1 * 2
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 2 4
B. Předměty specializace   21 22 26 69
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Strojírenská technologie STT 1 1 1 3
11. Strojnictví  STR 0+1 0+1 0+1 1/2 3,5
12. Technická dokumentace TED 2 1 2 5
13. Technologie TEC 0+2 0+3 0+3 8
14. Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 32 35 99
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout