Technické lyceum

Kód oboru vzdělání: 78-42-M/01
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Technické lyceum je primárně určeno pro žáky, kteří předpokládají pokračovat ve studiu na vysokých školách a univerzitách technického směru. Zaměření technického lycea je do oblasti aplikované informatiky a průmyslového designu. Obor má větší dotaci exaktních předmětů jako je matematika a fyzika a všeobecně vzdělávacích předmětů. Práci je možné si najít i po maturitě a to v oblastech informačních a komunikačních technologií nebo v oblastech projektování technických zadání.

 

Žák získá znalosti technického směru, které vyžadují připravenost k práci,

 • ve všech oblastech využívání nejnovějších technologií
 • v oblasti aplikování virtuální reality, robotiky a mobilní komunikace v praxi
 • s prvky umělé inteligence, porozumí významu alternativních zdrojů energie
 • v oblasti 3D technologií - tisku a grafiky (grafický design, průmyslový design)
 • v oblasti využití digitálního prostoru (komunikace, vzdělávání, propagace)
 • v oblasti algoritmizace a programování
 • při realizaci technických projektů v českém i cizím jazyce

 

Uplatnění absolventa

Absolvent technického lycea je primárně připravován ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru. V praxi se může uplatnit také ve středních technickohospodářských funkcích, např.

 • programátor a správce prezentačních a reklamních aplikací
 • dealer nebo obchodní zástupce zabývající se moderní technikou a novými technologiemi
 • konstruktér, technolog
 • průmyslový designer.

 

Absolvent získá

 • Maturitní vysvědčení

 

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty          
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 0 3 3 3 9
Dějepis 2 2 0 0 4
Základy společenských věd 0 0 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Matematika 3 4 4 3 14
Fyzika 3 3 3 3 12
Chemie 2 1 0 0 3
Biologie a ekologie 2 1 0 0 3
Matematicko-fyzikální sem. 0 0 0 2 2
Ekonomika 2 1 0 0 3
ICT (AI) 3 2 2 2 9
Programování (AI) 0 2 2 0 4
Počítačové systémy (AI) 0 0 2 2 4
Technická fyzika (STR+AI) 2 2 0 0 4
Aplikovaná matematika 2 0 0 0 2
Průmyslový design a grafická kom. (STR) 0 2 3 3 8
Počítačová grafika a multimedia (AI) 0 0 2 2 4
Průmyslové navrhování (STR) 0 2 2 2 6
Technické kreslení (STR) 2 0 0 0 2
Celková týdenní hodinová dotace 31 33 33 32 129

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout