Ekonomické lyceum

Kód oboru vzdělání: 78-42-M/02
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Obsahem studia je široké spektrum znalostí a dovedností v oblasti cizích jazyků, všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných ekonomických předmětů a práce s moderní komunikační technikou.

Absolvent získá klíčové dovednosti a odborné znalosti, a to zejména:

 • komunikovat ve dvou světových jazycích
 • umění prezentace a komunikace
 • nebát se hledat řešení
 • spolupracovat v týmu
 • rozumět principům podnikání
 • myslet v ekonomických souvislostech
 • aplikovat poznatky z ekonomiky, práva, účetnictví
 • jednat s klienty a obchodními partnery

Uplatnění absolventa

Absolvent získá všeobecný přehled a má tak možnost vybírat si ze široké nabídky studijních oborů na ekonomických, humanitních, pedagogických, právnických i technických fakultách vysokých škol.

Pokud se absolvent rozhodne nepokračovat na vysoké škole, má předpoklady pro uplatnění na trhu práce jako:

 • zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře
 • referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních
 • pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce, asistent
 • pracovník cestovního ruchu
 • podnikatel jako fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve službách státní správy a samosprávy)

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty          
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Základy společenských věd  2 2 2 * 6
Anglický jazyk 4 4 3 2 13
Obchodní angličtina * * 1 1 2
Konverzace v ANJ * * 1 2 3
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 2 2 * 6
Zeměpis 1 1 * * 2
Matematika 4 4 3 3 14
Fyzika 2 1 * * 3
Chemie 2 1 * * 3
Biologie a ekologie 2 1 1 * 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 2 2 2 1 7
Písemná komunikace 2 1 * * 3
Ekonomika * 3 3 3 9
Účetnictví * * 3 3 6
Právo * 1 1 * 2
Ekonomický software * * * 2 2
Daně * * 1 * 1
Ekonomické teorie * * * 2 2
2 volitelné semináře * * * 4 4
Volitelný seminář          
Seminář ZSV * * * 2 *
Seminář DEJ * * * 2 *
Seminář UCT * * * 2 *
Konverzace CJ2 * * * 2 *
Seminář ICT * * * 2 *
Celková týdenní hodinová dotace 32 32 32 32 128

Video

video

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout