Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata. Od 3. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

  • Inovativní 3D technologie a průmyslové navrhování
  • Autotronik

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

 

Varianta vzdělávání – Inovativní 3D technologie a průmyslové navrhování

Absolventi jsou připraveni pro výkon středních technickohospodářských funkcí a pro výkon náročných (vysoce kvalifikovaných) dělnických povolání zejména v oblasti strojírenství. Mohou zastávat zejména funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, které jsou řízeny prostředky výpočetní techniky, ale i další funkce v odborných útvarech – designér, konstruktér, projektant, CNC programátor, technický grafik, výrobní technik, manažer kvality.   Ovládá i vybrané manuální zručnosti a dovednosti a vědecky fundované metody práce na odpovídající úrovni a cílevědomě, rozvážně a rozhodně jedná v souladu s právními normami. Potřebnou praxí s dalším studiem si dále zvyšuje kvalifikaci. Absolventi jsou připraveni i pro vysokoškolské studium na strojních fakultách popřípadě v příbuzných oborech.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty            
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 12
Dějepis DEJ 2 * * * 2
Základy společenských věd ZSV * 1 1 1 3
Matematika MAT 4 4 3 3 14
Fyzika FYZ 3 2 * * 5
Chemie CHE 2 * * * 2
Ekologie EKG 1 * * * 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Technická dokumentace TED 2 2 * * 4
Mechanika MEC 2 2 3 * 7
Strojírenská technologie STT 2 2 3 3 10
Stavba a provoz strojů SPS * 3 3 4 10
Kontrola a měření KOM * * 2/2 2/2 4/4
Informační a komunikační technologie ICT 3/3 3/3 * * 6/6
Ekonomika EKO * * 3 * 3
Mechatronika MTR * 2 2 * 4/4
Praxe PRA 2/2 2/2 2/2 3/3 9/9
Počítačové konstruování CAD 2/2 2/2 2/2 3/3 9/9
CNC stroje CNC * * * 2/2 2/2
Počítačové aplikace POA * * * 2/2 2/2
Elektrotechnika ELE * 1 * * 1
Konstrukční cvičení KOC * * 2/2 2/2 4/4
Volitelné vyučovací předměty            
Jazykový seminář JAS * * * 1 1
Matematický seminář MAS * * * 1 1
Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Nepovinné vyučovací předměty            
Německý jazyk NEJ * 2 2 2 6
Celková týdenní hodinová dotace   34/7 34/7 34/8 34/14 136/36

 

Varianta vzdělávání – Autotronik

Absolventi jsou připraveni pro povolání středních technicko-hospodářských pracovníků (např. vedoucí servisu, vedoucí provozu, dispečer, kontrolor, diagnostik, technik STK atd.) a pro výkon náročných dělnických profesí, zejména v oblasti silniční dopravy a strojírenství. Absolventi mají také vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Studium je zaměřeno na oblast konstrukce, provozu, údržby, diagnostiky a oprav silničních vozidel. Výuka většiny odborných předmětů probíhá s výraznou podporou výpočetní techniky. Kde uživatelské programy značně usnadňují a urychlují řešení zadané problematiky. Absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni pro studium na strojních ale i jiných fakultách vysokých škol.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty            
Český jazyk a literatura CJK 4 3 3 3 13
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 12
Dějepis DEJ 2 * * * 2
Základy společenských věd ZSV * 1 1 1 3
Matematika MAT 4 4 3 3 14
Fyzika FYZ 3 2 * * 5
Chemie CHE 2 * * * 2
Ekologie EKG 1 * * * 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Technická dokumentace TED 2 2 * * 4
Mechanika MEC 2 2 3 * 7
Strojírenská technologie STT 2 2 2 2 8
Stavba a provoz strojů SPS * 3 1 1 5
Kontrola a měření KOM * * 2/2 2/2 4/4
Informační a komunikační technologie ICT 3/3 3/3 * * 6/6
Ekonomika EKO * * 3 * 3
Mechatronika MTR * 2 2 * 4
Praxe PRA 2/2 2/2 3/3 3/3 10/10
Počítačové konstruování CAD 2/2 2/2 * * 4/4
Silniční vozidla SIV * * 2 4 6
Diagnostika silničních vozidel DGV * * 2 3 5
Počítačové aplikace POA * * * 2/2 2/2
Elektrotechnika ELE * * * 2/2 2/2
Konstrukční cvičení KOC * * 2/2 3/3 5/5
Volitelné vyučovací předměty            
Jazykový seminář JAS * * * 1 1
Matematický seminář MAS * * * 1 1
Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Nepovinné vyučovací předměty            
Německý jazyk NEJ * 2 2 2 6
Celková týdenní hodinová dotace   34/7 34/7 34/7 33/10 134/31
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout