Elektrotechnik pro automatizaci a robotizaci

trida f

https://fosfaedu.cz/

Kód oboru: 26-41-L/01 (Mechanik elektrotechnik)
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Ukončení studia: závěrečná zkouška ve 3. ročníku, maturitní zkouška ve 4. ročníku

Vzdělávání probíhá v režimu L0+H tj. žák je vzděláván i v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Žáci se naučí

 • umění oživovat, ovládat, provozovat, diagnostikovat, udržovat i opravovat složitá robotická zařízení
 • schopnost porozumět základním principům mechatroniky, digitalizace a automatizace
 • flexibilní orientaci s mezioborovými souvislostmi v problematice digitalizovaných průmyslových zařízení
 • dovednosti pro 21. století, díky nimž dokáže uspět ve všech výrobních sektorech i na mezinárodním trhu práce
 • provádět servis a opravy elektrických strojů a zařízení
 • aplikovat odborné znalosti a praktické dovednosti z elektrotechniky
 • komunikovat ve světovém jazyce
 • umění prezentace a komunikace
 • nebát se hledat řešení
 • spolupracovat v týmu
 • číst a vytvářet elektrotechnická schémata

Uplatnění absolventa

 • ovládání, provoz a údržba robotických systémů a automatizovaných výrobních technologií
 • montáž, provoz a servis zařízení v systémech internetu věcí
 • provoz a využití aditivních technologií
 • provoz a údržba systémů digitálního dvojčete
 • výroba, montáž, provoz, údržba a servis elektroniky a elektrozařízení
 • montáž zařízení pro měření a regulaci
 • prodejce spotřební elektroniky
 • prodejce elektroinstalačních materiálů
 • montáž TV anténních systémů
 • montáž počítačových sítí
 • montáž zabezpečovacích systémů
 • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole

Absolvent získá

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3. ročník), maturitní vysvědčení v oboru Mechanik elektrotechnik (4. ročník)
 • školení a zkoušky dle Nařízení vlády NV 194/2022
 • možnost získat svářečské oprávnění

Odborná praxe v průběhu studia

 • je uskutečňována na dílnách nejvyspělejších technologiích v provozech světově úspěšné společnosti Fosfa a.s.
 • dále jsou využívány moderní laboratoře virtuální reality a laboratoř robotizace a automatizace na naší škole

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
zkratkaPočet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty   19 16 13 15 63
1. Český jazyk a literatura CJL 2 3 3 3 12
2. Cizí jazyk ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 1 4
4. Dějepis DEJ 1 * * * 1
5. Fyzika FYZ 3 2 * * 5
6. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * * 2
7. Matematika MAT 4 3 2 3 12
8. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
9. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 2 3 7
B. Předměty specializace   13 19 21,5 15 68,5
10. Ekonomika EKO * * 2 1 3
11. Základy elektrotechniky ZAE 4 3 * * 7
12. Materiály a technologie MTC 2 * * * 2
13. Technická dokumentace TED 1 * * * 1
14. Elektrická měření EKM * 1 1 1 3
15. Elektrická měření - cvičení EMC * 1 1 1 3
16. Elektronika ELT * 3 2 3 8
17. Elektronická zařízení ELZ * * 2 * 2
18. Automatizace AUT * * 2 * 2
19. Číslicová technika CIT * 2 1 * 3
20. Mikropočítačová technika MPT * * * 2 2
21. Odborný výcvik OV 6 9 10,5 7 32,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 35 34,5 30 131,5

 

fosfa sseb fsi

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout